Vedtekt om kommunal VA-norm, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2008-12-17-1630
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse17.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§70
Kunngjort29.01.2009   kl. 14.30
KorttittelVedtekt om kommunal VA-norm, Sørum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 17. desember 2008 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 70.

I

Sørum kommunestyre har vedtatt kommunal VA-norm som kommunal vedtekt. VA-normen finnes på kommunens hjemmeside www.sorum.kommune.no

II

Vedtekten trer i kraft straks.