Vedtekt om kommunal veglysnorm, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2008-12-17-1661
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse17.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort02.04.2009   kl. 14.30
KorttittelVedtekt om kommunal veglysnorm, Sørum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 17. desember 2008.

I

Sørum kommunestyre har vedtatt kommunal veglysnorm som kommunal vedtekt. Veglysnormen finnes på kommunens hjemmeside www.sorum.kommune.no.

II

Vedtekten trer i kraft straks.