Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, kart- og oppmålingsarbeid med mer, Søndre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2009-02-09-173
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse16.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøndre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7, FOR-2001-05-23-520, FOR-1993-12-29-1354
Kunngjort19.02.2009   kl. 14.45
KorttittelForskr om byggesaksgebyrregulativ, Søndre Land

Hjemmel: Fastsatt av Søndre Land kommunestyre 9. februar 2009 med hjemmel i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift 23. mai 2001 nr. 520 om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort og forskrift 29. desember 1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. 

Søndre Land kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter bl.a. plan- og bygningsloven, delingsloven og lov om eierseksjoner.

De nye gebyrsatsene gjelder fra 16. februar 2009.

Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov, telefon 61126400 eller på kommunens hjemmeside: www.sondre-land.kommune.no