Forskrift om nedgravde oljetanker, Fauske kommune, Nordland

DatoFOR-2009-02-26-432
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse26.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort23.04.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Fauske

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommune 26. februar 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Fauske kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder også for nedgravde oljetanker i Fauske kommune med kapasitet til å oppbevare til og med 3 200 liter olje.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.