Forskrift om graving, (graveforskrift for veiarealer), Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-2009-04-27-466
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1963-06-21-23
Kunngjort30.04.2009   kl. 14.20
KorttittelGraveforskrift for veiarealer, Alta

Hjemmel: Fastsatt av Alta kommunestyre 27. april 2009 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23. 

Alta kommune har vedtatt graveforskrift for graving og arbeid i kommunale veiarealer.

Forskriften gir opplysninger om de krav som settes til entreprenøren som skal gjennomføre et arbeid og ha ansvaret for at dette blir utført på en tilfredsstillende måte.

Forskriften finnes i sin helhet på Alta kommunes hjemmesider www.alta.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. mai 2009.