Forskrift om gebyrregulativ vann- og avløp, Bindal kommune, Nordland

DatoFOR-2009-04-28-1283
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBindal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort22.10.2009   kl. 13.30
KorttittelGebyrregulativ vann og avløp, Bindal

Hjemmel: Fastsatt av Bindal kommunestyre 28. april 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16. 

Bindal kommune har fastsatt gebyrregulativ for vann- og avløp 2010.

Regulativet gjelder fra 1. januar 2010 og kan fås i sin helhet ved henvendelse til Bindal kommune, Bindal Rådhus, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på kommunens hjemmeside: www.bindal.kommune.no.