Forskrift om graving, Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-2009-10-07-1606
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2012-01-26-102
Endrer
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§32, LOV-1963-06-21-23-§57
Kunngjort22.12.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om graving, Nøtterøy

Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 7. oktober 2009 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 32 og § 57. Endret ved forskrift 26 jan 2012 nr. 102. 

Nøtterøy kommune har vedtatt forskrift for graving.

Hensikten med denne forskriften er å sikre at kommunal vei og grunn ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelse ved graving i eller nær vei og grunn og skade på allerede nedlagte ledninger og kabler.

Videre er det også lagt vekt på at et gravearbeid ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på veiene og ikke minst at lednings-, kabeleiere og entreprenører kan gjennomføre arbeidet så raskt og kostnadseffektivt som mulig.

Forskriften gjelder for all graving i kommunale veier med tilhørende side- og grøntarealer og annen grunn hvor kommunen er grunneier.

Graving som foretas i forbindelse med for eksempel nyanlegg er unntatt fra denne forskriften. For slike anlegg er det utarbeidet egne retningslinjer angitt i anbudsdokumentene.

Forskriften gir opplysninger om de vilkår som settes til entreprenøren som skal utføre et gravearbeid og hvilket ansvar dette innebærer for at det blir utført på en tilfredsstillende måte.

Forskriften finnes i sin helhet på Nøtterøy kommunes hjemmesider www.notteroy.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

0Endret ved forskrift 26 jan 2012 nr. 102.