Forskrift om nedgravde oljetanker, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2009-11-05-1469
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse05.11.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§1-2
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Fredrikstad

Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 5. november 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften), gjelder i hele Fredrikstad kommune.

§ 2.Tilstandskontroll

Tilstandskontroll for nedgravde oljetanker på 3200 liter og mindre skal gjennomføres etter følgende handlingsplan:

Tankens alderKontroll utført*
Eldre enn 1960Innen 31.12.2010
1960-1970Innen 31.12.2011
1970-1980Innen 31.12.2012
1980-1990Innen 31.12.2013
1990 og nyereInnen 31.12.2014
*Der kravet til periodisk kontroll ikke er overskredet i forhold til tankens alder gjelder forurensningsforskriften kapittel 1 § 1-6 i stedet for handlingsplanen.
§ 3.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) gjelder alle nedgravde oljetanker i Fredrikstad kommune, uavhengig av størrelsen.

§ 4.Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Bestemmelsene trer i kraft straks. For eksisterende nedgravde oljetanker på 3200 liter og mindre skal første tilstandskontroll gjennomføres etter vedtatt handlingsplan.