Gebyrregulativ for areal- og landbruksenheten, betalingssatser for saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 109, Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2009-11-30-1560
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelGebyrregulativ etter pbl. § 109, Ullensaker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker Herredsstyre 30. november 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109.

I

Ullensaker kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven.

Gebyrregulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Ullensaker kommune, postboks A, 2051 Jessheim. Det kan også leses på kommunens hjemmeside www.ullensaker.kommune.no

II

De nye gebyrsatsene gjelder fra 1. januar 2010.