Forskrift om gebyrer for bygge-, deling- og plansaker, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2009-12-09-1866
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om gebyrer for byggesaker mv. Søgne

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Søgne kommunestyre 9. desember 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32.

I

Kommunestyret i Søgne kommune har vedtatt gebyrregulativ for bygge-, deling- og plansaker med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77, lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Søgne kommune, servicetorget, pb 1051, 4682 Søgne. Forskriften finnes også på kommunens hjemmesider www.sogne.kommune.no.

II

Forskriftene trer i kraft fra 1. januar 2010.