Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2009-12-10-1569
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§13, FOR-2009-06-26-864-§18
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Arendal

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 10. desember 2009 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 13, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd. 

Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning, løper ikke i månedene desember, januar, februar og mars.

Forskriften trer i kraft fra og med 1. januar 2010.