Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, oppmålingsarbeid med mer, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2009-12-14-1785
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2004-12-13-1863
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2009-05-08-27-§33, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort07.01.2010   kl. 16.45
KorttittelForskrift om byggesaksgebyrregulativ, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 14. desember 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov (byggesaksdelen) 8. mai 2009 nr. 27 § 33, 1. ledd, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 34 og § 52a. Frem til 1. juli 2010 er gebyrer for byggesaker hjemlet i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Bergen kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter bl.a. plan- og bygningsloven, matrikkelloven, lov om eierseksjoner og forurensningsloven. Regulativet er endret i samsvar med ny plan- og bygningslov og matrikkellov. Frem til 1. juli 2010 er gebyrer for byggesaker hjemlet i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 § 109.

De nye gebyrsatsene gjelder fra 1. januar 2010. Forskrift 13. desember 2004 nr. 1863 oppheves fra samme dato.

Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Bergen kommune, Etat for byggesak og private planer, Postboks 7700, 5020 Bergen, tlf. 55566310, eller på kommunens hjemmeside: www.bergen.kommune.no.