Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner på veger som pr. 1. januar 2010 endret status fra riksveg til fylkesveg, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-15-1574
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om endret vegstatus, Sør-Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region midt 15. desember 2009 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 bokstav a og b.

§ 1.Bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 78 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) nr. 6 og 8 samt bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 79 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon pkt. 4 gjelder inntil videre for følgende veger i Sør-Trøndelag fylke:
VegnummerFraTilKm
Rv 30Støren x E6/fv 630Hedmark/Havsjøen111,782
Rv 31Røros x rv 30Riksgrensen47,277
Rv 65Forve x E39Møre og Romsdal/Gardabrekka33,242
Rv 680Stormyra x E39Møre og Romsdal/Eiteråa44,138
Rv 700Svorkmo x rv 65Berkåk x E652,875
Rv 701Storås x rv 65Meldal sør x rv 7009,2
Rv 704Sandmoen x E6Brøttem x fv 92615,376
Rv 705Nord-Trøndelag/VinsmyrBrekken x rv 31124,959
Rv 707Flakk x rv 715Klett sør x E6/E3921,580
Rv 708Melhuskrysset øst rundkjKorsvegen x fv 692/fv 69620,545
Rv 709Børsa x fv 757Hove x rv 70814,064
Rv 710Bårdshaug x E39Krinsvatn x rv 71591,115
Rv 710 (arm)Skolegata rv 710Brekstad ferjekai0,244
Rv 710 ferjeBrekstadValset
Rv 713Sandstad x rv 714Volden x rv 71483,549
Rv 713 (arm)Forsnes x armForsnes ferjekai0,617
Rv 714Gjølme x rv 710Hellesvik x rv 716129,102
Rv 714 (arm)Fillvatn x armMastad x fv 364/fv 36510,600
Rv 715Fossestuvegen x fv 902Nord-Trøndelag/Meungen167,985
Rv 715 ferjeFlakkRørvik
Rv 715 (arm)Ilevollen x armTrondheim torg x E61,050
Rv 715 (arm)Svømmehallen x E6Skansen x arm0,804
Rv 715 (arm)Sluppen bru x armSluppenvn øst x E60,560
Rv 715 (arm)Ilsvik rundkjIlsvika øst x kv0,392
Rv 716Hellesvik x rv 714Hammeren x rv 71432,636
Rv 717Sund x rv 718Rørvik x rv 71521,239
Rv 718Leira x rv 715Rødsjø x rv 71546,947
Rv 720Olsøy x rv 715Nord-Trøndelag/Berget15,209
Rv 721Botngård x rv 710Mebostad x rv 72136,299
Rv 723Årnes x rv 715Stokkøya x fv 3429,222
§ 2.Ikrafttredelse:

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010.