Forskrift om behandlingstid i saker som krever oppmålingsforretning, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-16-1831
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse14.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101-§18
Kunngjort14.01.2010   kl. 14.20
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Orkdal

Hjemmel: Fastsatt av Orkdal kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). 

Med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd siste punktum vedtas at den frist på 16 ukers behandlingstid som er fastsatt i samme forskrifts § 18 ikke skal løpe i Orkdal kommune i perioden fra og med 1. november til og med 30. april grunnet klimatiske forhold.