Forskrift om gebyrer for vann og kloakk, Bardu kommune, Troms

DatoFOR-2009-12-16-1832
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBardu kommune, Troms
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§16-1, LOV-1981-03-13-6-§16-1
Kunngjort14.01.2010   kl. 14.20
KorttittelForskrift om gebyrer for vann og kloakk, Bardu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bardu kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

I

Kommunestyret i Bardu kommune har vedtatt gebyrregulativ for vann og kloakk i Bardu kommune med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Bardu kommune, serviceavdelinga, 9360 Bardu. Forskriften finnes også på kommunens hjemmesider www.bardu.kommune.no.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010.