Forskrift om gebyrer for bygge-, deling- og plansaker, Bardu kommune, Troms

DatoFOR-2009-12-16-1833
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-24-487
Gjelder forBardu kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort14.01.2010   kl. 14.20
KorttittelForskrift om gebyrer for plansaker mv. Bardu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bardu kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32.

I

Kommunestyret i Bardu kommune har vedtatt gebyrregulativ for bygge-, deling- og plansaker i Bardu kommune med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77, lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Bardu kommune, serviceavdelinga, 9360 Bardu. Forskriften finnes også på kommunens hjemmesider www.bardu.kommune.no.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010. Samtidig oppheves forskrift 24. april 2002 nr. 487 om gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m., Bardu kommune, Troms.