Forskrift om tidsfrister for å gjennomføre oppmålingsforretninger, Tydal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-17-1880
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort04.03.2010   kl. 17.15
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Tydal

Hjemmel: Fastsatt av Tydal kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Fristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger løper ikke fra og med 1. november til og med 30. april i Tydal kommune.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010.