Reguleringer av distriktsinndelingen i Søndre Buskerud politidistrikt, Salten politidistrikt, Telemark politidistrikt og Gudbrandsdal politidistrikt, Buskerud, Telemark, Oppland og Nordland

DatoFOR-2009-12-18-1627
PublisertII 2009 hefte 6
IkrafttredelseJustis- og politidepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud, Telemark, Oppland og Nordland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort22.12.2009   kl. 13.40
KorttittelReguleringer av distriktsinndelingen i politiet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2009 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. 

1.Røyken og Hurum lensmannsdistrikter, som omfatter Røyken og Hurum kommuner, slås sammen til Røyken og Hurum lensmannsdistrikt,
2.Fauske og Sørfold lensmannsdistrikter, som omfatter Fauske og Sørfold kommuner, slås sammen til Fauske og Sørfold lensmannsdistrikt,
3.Bø og Sauherad lensmannsdistrikter, som omfatter Bø og Sauherad kommuner, slås sammen til Bø og Sauherad lensmannsdistrikt,
4.Fron og Ringebu lensmannsdistrikter, som omfatter Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, slås sammen til Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.
5.Endringene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.