Forskrift om betalingsregulativ til matrikkelloven, Røros kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-01-28-256
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse28.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, FOR-2009-06-26-864-§17, FOR-2009-06-26-864-§18
Kunngjort04.03.2010   kl. 17.15
KorttittelForskrift om gebyrer etter matrikkeloven, Røros

Hjemmel: Fastsatt av Røros kommunestyre 28. januar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, § 17 og § 18. 

Regulativet trer i kraft straks. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Røros kommune, Bergmannsgata 19, 7374 Røros, tlf. 72419400, eller på kommunens hjemmeside www.roros.kommune.no.