Forskrift om gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Ringebu kommune, Oppland

DatoFOR-2010-02-23-274
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§30, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, FOR-2009-06-26-864-§17
Kunngjort04.03.2010   kl. 17.15
KorttittelForskrift om gebyr etter matrikkelloven, Ringebu

Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre 23. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 30 og § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16 og § 17. 

Ringebu kommune har fastsatt forskrift om gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010 og kan fås i sin helhet ved henvendelse til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu, tlf. 61283000, eller på kommunens hjemmeside www.ringebu.kommune.no.