Forskrift for saker som krever oppmålingsforretning, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-2010-03-11-416
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort25.03.2010   kl. 15.40
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Kragerø

Hjemmel: Fastsatt av Kragerø kommunestyre 11. mars 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Forskriften angir hvilken periode Kragerø kommune regner som vintertid i forbindelse med arbeider etter lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkelloven). I denne perioden vil en oppmålingsforretning normalt vanskelig kunne fullføres.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Hva som regnes som oppmålingsforretning følger av matrikkellovens kapittel 7.

§ 3.Beregning av saksbehandlingstid

Ved beregning av saksbehandlingstid for saker som krever oppmålingsforretning skal ikke perioden fra 1. januar til 31. mars regnes med.

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. mars 2010.