Forskrift om gebyr etter matrikkelloven, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-03-25-510
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort15.04.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om gebyr etter matrikkelloven, Høylandet

Hjemmel: Fastsatt av Høylandet kommunestyre 25. mars 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32. 

Høylandet kommunestyre har fastsatt gebyrregulativ etter matrikkelloven § 32.

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd gjelder ikke i perioden 1. desember til 31. mars.

Regulativet finnes på kommunens hjemmesider www.hoylandet.kommune.no og gjelder fra 1. januar 2010. Samtidig oppheves tidligere gebyr etter delingssloven.