Forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2010-04-19-1674
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskvoll kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskrift om matrikkelgebyrer, Askvoll

Heimel: Fastsatt av Askvoll kommunestyre 19. april 2010 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32. 

Dei nye satsane tek til å gjelde 1. mai 2010.

Forskrifta kan ein lese på kommunen si heimeside www.askvoll.kommune.no eller få ved å vende seg til teknisk kontor, Askvoll kommune, 6988 Askvoll.