Forskrift om graving (graveforskrift), Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2010-05-19-1153
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2010
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-20-1143
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1963-06-21-23
Kunngjort12.08.2010   kl. 16.00
KorttittelGraveforskrift for Tønsberg

Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg bystyre 19. mai 2010 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23. 

For å motvirke negative sider ved graving i veier og gater har Tønsberg kommune vedtatt Graveforskrift for Tønsberg. Forskriften gjelder både veier og annen kommunal grunn. Forskriften kan fås ved henvendelse til Tønsberg kommune, besøksadresse Kilengata 24, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Telefon 33348800, faks 33318828. Forskriften finnes også i sin helhet på Tønsberg kommunes hjemmesider www.tonsberg.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. august 2010. Fra samme tid oppheves forskrift 20. juni 2007 nr. 1143 om graving (graveforskrift), Tønsberg kommune, Vestfold.