Forskrift omgebyr etter matrikkelloven, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-05-27-743
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse03.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864
Kunngjort03.06.2010   kl. 16.20
KorttittelForskrift om gebyr etter matrikkelloven, Snåsa

Hjemmel: Fastsatt av Snåsa kommunestyre 27. mai 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). 

Snåsa kommune har fastsatt forskrift om gebyr etter matrikkelloven. Forskriften finnes på Snåsa kommune sin hjemmeside www.snasa.kommune.no. 

Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.