Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-06-09-903
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Kongsberg

Hjemmel: Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 9. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Kongsberg kommune har fastsatt ny forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven. Behandlingsgebyrer for byggesaker er tilpasset nytt regelverk. Forskriften kan leses på Kongsberg kommunes hjemmesider www.kongsberg.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.