Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-06-09-904
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
EndrerFOR-2009-02-03-642
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Bjugn

Hjemmel: Fastsatt av Bjugn kommunestyre 15. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Bjugn kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter bl.a. plan- og bygningsloven, delingsloven og lov om eierseksjoner.

De nye gebyrsatsene gjelder fra 1. juli 2010. Fra samme tid oppheves forskrift 3. februar 2009 nr. 642 om gebyrregulativ i tilknytning til plan- og bygningsloven, delingsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Bjugn kommune, Rådhuset, 7160 Bjugn, telefon 72519500 eller på kommunens hjemmeside: www.bjugn.kommune.no.