Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling- og byggesak, Målselv kommune, Troms

DatoFOR-2010-06-10-907
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
EndrerFOR-2003-11-13
Gjelder forMålselv kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1981-03-13-6-§52a
Kunngjort24.06.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Målselv

Hjemmel: Fastsatt av Målselv kommunestyre 10. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a. 

Målselv kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter bl.a. plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

De nye gebyrsatsene gjelder fra 1. juli 2010. Fra samme tid oppheves forskrift 13. november 20031 om gebyrregulativ for plan-, deling- og byggesak, Målselv kommune, Troms.

Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Målselv kommune, Miljø, areal og næring, 9321 Moen, telefon 77837700 eller på kommunens hjemmeside: www.malselv.kommune.no.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.