Forskrift om gebyr til kommunen for behandling av byggesøknader m.m., Marnardal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-06-14-908
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forMarnardal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Marnardal

Hjemmel: Fastsatt av Marnardal kommunestyre 14. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Marnardal kommune har fastsatt ny forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven. Gebyrregulativet kan man få fra Marnardal kommune, Rådhuset, 4534 Marnardal. Forskriften kan også leses på Marnardal kommunes hjemmesider www.marnardal.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.