Forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Tysvær kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-06-15-994
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysvær kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Tysvær

Heimel: Fastsett av Tysvær kommunestyre 15. juni 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Tysvær kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven.

Forskrifta kan fås frå Tysvær kommune, Pb 94, 5575 Aksdal, eller på kommunen si heimeside www.tysver.kommune.

Forskrifta trer i kraft frå 1. juli 2010.