Forskrift om gebyr i medhald av plan- og bygningsloven, Suldal kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-06-15-996
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSuldal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Suldal

Heimel: Fastsett av Suldal kommunestyre 15. juni 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Suldal kommunestyre har fastsett forskrift om gebyr i medhald av plan- og bygningsloven.

Forskrifta kan fåes fra Suldal kommune, 4230 Sand, eller kommunen si heimeside www.suldal.kommune.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.