Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Hjelmeland kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-06-16-914
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHjelmeland kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Hjelmeland

Hjemmel: Fastsatt av Hjelmeland kommunestyre 16. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Hjelmeland kommune har fastsatt ny forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven. Forskriften kan leses på Hjelmeland kommunes hjemmesider www.hjelmeland.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.