Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Lunner kommune, Oppland

DatoFOR-2010-06-17-1001
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLunner kommune, Oppland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Lunner

Hjemmel: Fastsatt av Lunner kommunestyre 17. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Lunner kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven.

Forskriften kan fåes fra Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa eller kommunen sin hjemmeside www.lunner.kommune.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.