Forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, Froland kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2010-06-17-917
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forFroland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Froland

Hjemmel: Fastsatt av Froland kommunestyre 17. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Froland kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter bl.a. plan- og bygningsloven, matrikkellova og lov om eierseksjoner.

De nye gebyrsatsene gjelder fra 1. juli 2010. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Froland kommune, Osedalen, 4820 Froland, Telefon: 37235500 eller på kommunens hjemmeside: www.froland.kommune.no.