Forskrift om gebyr etter lov om planlegging og byggesaksbehandling, Luster kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2010-06-17-918
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLuster kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Luster

Heimel: Fastsett av Luster kommunestyre 17. juni 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Luster kommune har fastsett ny forskrift om gebyr etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.

Forskrifta kan ein få fra Luster kommune, Rådhuset, 6868 Gaupne, telefon 57685500. Forskriften kan leses på Luster kommunes hjemmesider www.luster.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.