Forskrift omgebyr i medhold av plan- og bygningsloven, Dyrøy kommune, Troms

DatoFOR-2010-06-21-1003
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forDyrøy kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Dyrøy

Hjemmel: Fastsatt av Dyrøy kommunestyre 21. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Dyrøy kommune har fastsatt ny forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven.

Forskriften kan fåes fra Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. Den ligger også på Dyrøy kommunes hjemmesider www.dyroy.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.