Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-06-21-1005
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
EndrerFOR-2004-12-13-1764
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Klepp

Hjemmel: Fastsatt av Klepp kommunestyre 21. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Klepp kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner.

Forskriften kan fåes fra Klepp kommune, 4358 Kleppe eller kommunen sin hjemmeside www.klepp.kommune.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.