Forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-06-22-1007
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, FOR-2010-03-26-488
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Lierne

Hjemmel: Fastsatt av Lierne kommunestyre 22. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og forskrift 26. mars 2010 nr. 488 

Lierne kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven.

Forskriften kan fåes fra Lierne kommune, 7882 Nordli, eller kommunen sin hjemmeside www.lierne.kommune.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.