Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Sandnes kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-06-22-1008
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Sandnes

Hjemmel: Fastsatt av Sandnes bystyre 22. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Sandnes bystyre har fastsatt forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven.

Forskriften finnes på kommunen sin hjemmeside www.sandnes.kommune.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.