Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling, planbehandling mv., Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-06-23-1009
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Løten

Hjemmel: Fastsatt av Løten kommunestyre 23. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Løten kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyr for byggesaksbehandling, planbehandling mv.

Forskriften kan fåes fra Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller kommunen sin hjemmeside www.loten.kommune.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.