Forskrift om gebyrer for forvaltningsoppgaver og om tidsfrister etter matrikkelloven, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-06-24-1111
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse22.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelForskrift om matrikkelgebyrer, Røyrvik

Hjemmel: Fastsatt av Røyrvik kommunestyre 24. juni 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16. 

Røyrvik kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrer for forvaltningsoppgaver og om tidsfrister etter matrikkelloven.

Forskriften kan leses på kommunens hjemmeside www.royrvik.kommune.no eller den kan fås fra plan-, drifts- og næringsavdelingen, Røyrvik kommune, 7898 Limingen.

Forskriften trer i kraft samme dag som kunngjøring i Norsk Lovtidend.