Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-06-24-1113
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse22.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Røyrvik

Hjemmel: Fastsatt av Røyrvik kommunestyre 24. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Røyrvik kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven.

Forskriften kan leses på kommunens hjemmeside www.royrvik.kommune.no eller den kan fås fra plan-, drifts- og næringsavdelingen, Røyrvik kommune, 7898 Limingen.

Forskriften trer i kraft samme dag som kunngjøring i Norsk Lovtidend.