Forskrift om gebyr for behandling etter plan- og bygningslova, Stranda kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-06-24-1114
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forStranda kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Stranda

Heimel: Fastsatt av Stranda kommunestyre 24. juni 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Stranda kommune har 24. juni 2010 fastsett forskrift om regulativ for gebyr for behandling etter plan- og bygningslova.

Forskrifta gjeld frå 1. juli 2010.

Ta kontakt med Stranda kommune, Øynasenteret, 6200 Stranda for å få forskrifta eller sjå kommunen si heimeside www.stranda.kommune.no.