Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-06-24-1158
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort12.08.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om byggesaksgebyrregulativ, Snåsa

Hjemmel: Fastsatt av Snåsa kommunestyre 24. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Snåsa kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan- og byggesaker.

Forskriften kan fåes fra Snåsa kommune, Sentrum, 7760 Snåsa, eller på kommunens hjemmesider www.snasa.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.