Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling iht. plan- og bygningsloven, Sirdal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-06-24-1331
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSirdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort14.10.2010   kl. 14.45
KorttittelForskrift om byggesakgebyrregulativ, Sirdal

Heimel: Fastsett av Sirdal kommunestyre 24. juni 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Sirdal kommune har fastsett forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling iht. plan- og bygningsloven, Sirdal kommune, Vest-Agder.

Regulativet ligger på Sirdal kommune si heimeside www.sirdal.kommune.no.

Regulativet tek til å gjelde frå 1. juli 2010.