Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker og refusjon, Tromsø kommune, Troms

DatoFOR-2010-06-28-1018
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1992-09-25-107
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Tromsø

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø kommunestyre 28. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Tromsø kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker og refusjon.

Forskriften kan fåes fra Tromsø kommune, postboks 6900, 9299 Tromsø, eller på kommunens hjemmesider www.tromso.kommune.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.