Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaker, Røst kommune, Nordland

DatoFOR-2010-06-30-1020
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøst kommune, Nordland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Røst

Hjemmel: Fastsatt av Røst kommunestyre 30. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Røst kommune har fastsatt ny forskrift gebyreregulativ for plan- og byggesaker. Forskriften finnes på Røst kommunes hjemmesider www.rost.kommune.no 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.