Forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus

DatoFOR-2010-09-01-1386
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort04.11.2010   kl. 14.15
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Gjerdrum m.fl.

Hjemmel: Fastsatt av Gjerdrum kommunestyre 1. september 2010, Hurdal kommunestyre 5. mai 2010 og Nannestad kommunestyre 26. mai 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å ha mulighet til å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.utsatt frist vintertid

Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai.

§ 3.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.