Samisk parallellnamn for Snåsa kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-09-24-1298
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse24.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort30.09.2010   kl. 15.00
KorttittelSamisk parallellnamn for Snåsa

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. september 2010 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 stadfestes Snåsa kommunestyres vedtak av 26. mai 2010 om å benytte Snåasen tjielte som samisk parallellnavn for Snåsa kommune.