Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-10-19-1371
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse31.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort28.10.2010   kl. 16.50
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Trysil

Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommunestyre 19. oktober 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 1. mai. I områdene av kommunen som ligger over 700 moh. løper ikke tidsfristen i perioden 1. november til 15. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 31. oktober 2010.